Survey innovatievisie Nederland na Corona

De Coronapandemie is de grootste crisis in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. De impact is enorm. Uiteraard op de gezondheidszorg, maar ook op financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied. De pandemie legt tevens de bedrading van de samenleving bloot. We zien de tegenstellingen duidelijker naar voren komen en mensen zijn uitgesprokener dan ooit. Het lijkt erop dat alle meningen tellen, terwijl geduld en empathie minder plaats krijgen in het publieke discours.

In de periode voor deze crisis waren thema’s als klimaatverandering, verduurzaming en armoedebestrijding onderwerp van maatschappelijke en politieke gesprekken. Nu zijn deze discussies op de achtergrond geraakt. Dat kunnen we ons niet permitteren. Hoewel we nu nog midden in de crisis zitten, zal er straks een Nederland post-Corona zijn – of een wereld die heeft leren leven met het virus. Dan zullen we dezelfde uitdagingen tegenkomen die we nu soms noodgedwongen laten liggen. Bovendien heeft deze pandemie de urgentie van die ‘onderliggende kwalen’ blootgelegd. Waar armoede heerst, slaat Covid-19 harder toe; waar weinig is geïnvesteerd in een gezond werk- en leefklimaat idem; en welk verband er is tussen klimaatveranderingen en dergelijke virussen is onderwerp van onderzoek.

Met deze survey proberen we te achterhalen welke verwachtingen en visies er zijn als de Coronacrisis voorbij is. Door die te analyseren en de verschillen en overeenkomsten te bepalen, bouwen we een breed gedragen houvast voor de toekomst. De Coronapandemie heeft laten zien dat innovatie en verandering op belangrijke thema’s wel degelijk mogelijk zijn. En als er voldoende draagvlak en urgentie is, kunnen we snel leren en schakelen.

De survey loopt van 10 oktober tot en met 6 december 2020. Het gesprek over NL post C wordt gefaciliteerd door Stichting 2030. Voor meer informatie, zie onze colofon.